Errata • Omyly, překlepy a tiskové chyby


Dokonalá kniha – je-li tvůrcem člověk – prakticky neexistuje. Dokonce i v publikacích významných akademických ústavů, které prošly čtyřstupňovou korekturou, lze občas najít gramatickou chybu nebo překlep. I precizní badatel, bedlivě střežící přesnost publikovaných dat, přehlédne v množství údajů věcnou chybu, jindy omyl mechanicky opíše ze starší literatury nebo ho nechtěně sám vytvoří. Některé takové chyby neodhalí redigování ani korektura, ale až běžné používání hotové knihy. Většinou nejde o chyby zásadní a běžný čtenář si jich ani nevšimne. Zato hloubkového badatele a znalce mohou mást. Kdysi se proto do tištěných knih přidávaly samostatné lístky zvané ERRATA – seznam omylů, chyb a překlepů, nalezených v knize až po jejím vytištění. Laskaví čtenáři si podle takového seznamu mohli sami na příslušných místech knihy uvedené opravy vyznačit. Dnes už se „seznamy chyb“ většinou nevydávají. Doba se zrychlila, není čas. Navíc s nástupem počítačů a internetu se s drobnými chybami tak nějak trochu víc počítá.

opravy a doplnění

Naší snahou je nicméně poskytovat co nejpřesnější informace. Pro vážné a pořádkumilovné čtenářstvo proto níže uvádíme seznam dodatečně odhalených chyb v našich publikacích. Děkujeme vám za velkorysost a pochopení. Pokud máte dojem, že jste našli ještě nějaký další nonsens, budeme rádi, když nás o něm budete informovat.U starších vydání vycházíme z předpokladu, že nalezené chyby byly odstraněny novým, revidovaným vydáním, čímž staré vydání bylo již překonáno. Používejte proto pouze nejnovějších vydání.

Pokud vás zajímá, jak vůbec mohou vzniknout „v oficiálně vydaném textu“ nějaké chyby, doporučujeme například následující články:


opravy a doplnění
Nahoru