abcRedakce.cz | NZB.cz


NZB je soukromé pražské nakladatelství, jehož činností navazujeme na redakční, vydavatelské a ostatní tvůrčí aktivity našich předků. Nakladatelství mimo jiné poskytuje tiskový servis rešeršní a redakční agentuře abcRedakce.cz, jejíž kmenoví redaktoři tvoří i jádro knižního nakladatelství.

Rešeršní a redakční agentura abcRedakce.cz se primárně orientuje na zpracování dat na klíč – dle požadavků klienta. Pro zadavatele z akademické, komerční i privátní sféry zajišťujeme sběr požadovaných informací, jejich setřídění, editaci, analýzu či jiné redakční zpracování a následnou distribuci. S vysokou pečlivostí a spolehlivostí se věnuje jak klientům požadujícím komplexní zpracování svého projektů, tak i žádostem vztahujícím se výhradně k jednotlivým segmentům. Více se dočtete v nabídce našich služeb.

Z dosavadních projektů

Mezi naše významné úspěchy patří mimo jiné nález unikátní a neznámé korespondence spisovatele Karla Čapka, který jsme následně opatřili komentářem a knižně ho vydali v roce 2009. O rok později jsme se podíleli na vzniku knihy Mýtus zvaný Stínadla, která se okamžitě stala stěžejní badatelskou pomůckou pro všechny příznivce foglarovek z řad širší veřejnosti i akademických pracovníků (iniciovala mimo jiné samostatnou vědeckou konferenci). Dnes je tato kniha k dispozici už ve třetím doplněném vydání.

V únoru 2015, pouhých devět dní po vzniku kauzy „Peroutka: Hitler je gentleman“ rešeršní agentura abcRedakce.cz publikovala obsáhlou a dodnes nepřekonanou analýzu o původu a všech klíčových souvislostech tohoto výroku. V závěru roku 2015 NZB jako první na světě vydalo tiskem knižní autobiografii Herberta Loma, alias inspektora Dreyfuse, zřejmě nejúspěšnějšího herce českého původu. Ve stejné době NZB do České republiky znovu dovezla mezinárodně proslavený autobiografický román Dva dopisy Pospischielovi, jehož autorem byl respektovaný německý spisovatel Max von der Grün.

Dne 9. listopadu 2016, pouhé dvě hodiny (!) po oznámení vítěze amerických prezidentských voleb, zveřejnila rešeršní agentura abcRedakce.cz jako první na světě přehled klíčových poznatků, které si na Donalda Trumpa na konci 80. let 20. století vedla komunistická Státní bezpečnost. Teprve tři dlouhé týdny poté převzala tyto materiály jako »horkou novinku« Česká televize. Zcela nedávno jsme vyslyšeli volání některých českých historiků a vydali jsme obsáhlou 400stránkovou práci, zkoumající aktivity známého spisovatele Jaroslava Foglara v období nacistické okupace. Souběžně s tím jsme pro Památník národního písemnictví také zkompletovali do té doby neznámou část Foglarovy válečné rozhlasové tvorby.

Profilové rozhovory s nakladatelem
Nahoru